Bordro ve İş Kanunu Eğitimleri

Şirketimiz, Kuruluşların  insan kaynakları departmanın  işlemlerinin yapılması sırasında  mevzuata tam uyumlu  ve denetime hazır hale gele bilmesi için aşağıdaki konuları içeren  özel eğitimler düzenlemektedir.

Günümüzde BORDROLAMA işlerinin yürütülmesi artık muhasebe departmanlarından alınarak,   İnsan kaynakları departmanına bırakılmaktadır.  insan kaynakları birimleri bordrolamanın yanında asli görevleri olan eğitim, organizasyon, performans değerlendirme ve kariyer planlama faaliyetlerine odaklanabilmektedirler.

  • Personel ücret bütçesinin hazırlanması
  • Ücret Bordroların hesaplanması ve basımı
  • SGK bildirgelerinin düzenlenmesi, kuruma bildirilmesi
  • İş-kur belgelerinin hazırlanması ve kuruma bildirilmesi
  • İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yürütülmesi, tazminatların hesaplanması ve ibranamelerin hazırlanması