Bir BAĞKUR’lunun Beklentisi

tarafından

Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi içinde yer alan Sosyal Sigortalıları (4a’lı) yanlarında bir hizmet akdi ile çalıştıranlar için 5510 sayılı yasa ile primlerini düzenli ödeyen işverenler için getirilen %5 Prim indirimi, sistem içinde yer alan primlerini düzenli ödeyen  Bağkurlular (4b’li)  içinde yapılması  zorunlu hale gelmiştir.

 

Son yıllarda arka arkaya gelen Adına hiç fark etmez  ister Varlık Barışı, ister  Matrah Artışı,  ister Borçların Yapılandırılması ne derseniz deyin; primini, vergisini  ödemeyeni ödüllendirirken, düzenli ödeyeni cezalandıran bir sonuç çıkmıştır.

 

6111 sayılı yasa ile borçların yapılandırılmasına konu kurumların tamamını  Sosyal Güvenlik Kurumlarını Özellikle  Bağkuru, Ticaret ve Sanayi Odalarını, Meslek Odalarını, Esnaf Odalarını, Belediyeleri, Vergi Dairelerini kapsayacak yeni bir düzenleme her, türlü tahakkuk eden borcunu zamanında ve gecikmesiz ödeyenlere %5 indirim yapılması  adil bir karar olacaktır.

 

Bu konuda Meslek Odamızın ve Örgütümüzün  bakanlıklarla nezdinde   girişimlerde bulunması ve işin takipçisi olması  gerekmektedir.

 

Bahtiyar ŞAHİN

 

S.M.Mali Müşavir

Hile Denetim Uzmanı

Share